SellIntegro Zapytania o zmiany

Największy integrator ERP w Polsce

Lista zmian Zapytania o zmiany Ścieżka rozwoju
Najnowsze
  • Najwięcej głosów
  • Najmniej głosów
  • Najnowsze
  • Najstarsze
Sortowanie
Najnowsze
  • Najwięcej głosów
  • Najmniej głosów
  • Najnowsze
  • Najstarsze
0
Zaznaczenie cesja płatności na odbiorcę
W przeglądzie
Wtyczka: Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT Podczas tworzenia kontrahenta, po zaznaczeniu tej opcji w scenariuszu, wtyczka miałaby za zadanie zaznaczenie opcji cesja płatności na odbiorcę.
Dodaj komentarz
2
Obsługa pola "Data zakończenia dostawy"
W przeglądzie
Wtyczka: MASOWE GENEROWANIE FS/PAI Z ZK W NAVIREO NA ZMIANĘ STATUSU ZAMÓWIENIA W BASELINKER Obsługa pola: Data zakończenia dostawy. Przydała by się konfiguracja dla tego pola: data taka sama jak data (do wyboru) : 1. wystawienia, 2. data płatności, 3. Data wysłania zamówienia.
Dodaj komentarz
1
Wystawienie WZ z VAT
W przeglądzie
Wtyczka: Masowe generowanie FS/PAi z ZK w Subiekt GT na zmianę statusu zamówienia w BaseLinker Pytanie nr. 10: Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone? W opcji "zgodnie z tabelą" dodanie dokumentu do wyboru: Wydanie zewnętrzne z VAT.
Dodaj komentarz
2
Pola własne produktów i opisy z Subiekt GT do Baselinker
W przeglądzie
Wtyczka: "PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z SUBIEKT GT DO BASELINKER" Pytanie 13.: "Jakie zadania chcesz wykonać w trakcie synchronizacji produktów:" Opcja: "Dodaj opis" 1. możliwość wyboru dodania opisu podstawowego (opis główny), oraz pełnej charakterystyki (opis dodatkowy) Pytanie 14.: "Przenieś pola własne do BaseLinker zgodnie z mapowaniem" 2. Dodać możliwość wpisania ręcznie nazwy pól własnych rozszerzonych.
Dodaj komentarz
1
Import zamówienia od razu jako dokument WZ do subiekta Nexo
W przeglądzie
Wtyczka: Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt Nexo Pro Pytanie 17: Jakie dokumenty w Nexo mają być tworzone? Dodanie opcji importu zamówienia jako dokument WZ do subiekta Nexo.
Dodaj komentarz
2
Możliwość ustawienia odpowiedniego magazynu przyjęcia mag podczas wystawiania korekt w Subiekcie Nexo.
W przeglądzie
Wtyczka: PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO SUBIEKT NEXO PRO Pytanie: "14. Dla zamówień z jakiego statusu w BaseLinker, wystawić korektę faktury/zwrot detaliczny w Nexo?" Możliwość ustawienia przyjęcia na inny magazyn niż na dokumencie pierwotnym, np. z odpowiedniego statusu baselinker można byłoby robić korekty z przyjęciem na magazyn produktów nowych lub na magazyn zwrotów
Dodaj komentarz
1
Niezmapowanie płatności lub transportu w Wapro
W przeglądzie
Wtyczka: przesyłanie zamówień z BaseLinker do Wapro MAG Jeśli integrator napotka problem z niezmapowaniem płatności, usługi wysyłki, to nie powinien tworzyć ZO z pominięciem tych wartości lub z ustawieniem gotówki, tylko wyrzucić zamówienie do błędu.
Dodaj komentarz
3
Dodatkowa funkcjonalność
W przeglądzie
Wtyczka: przesyłanie zamówień z baselinker do subiekt nexo pro Opcja nr. 15: Jakie dokumenty mają być tworzone? Nie ma możliwości tworzenia paragonów zwykłych i faktur z jednego statusu (obecnie tylko paragony imienne lub faktur vat). Prośba o dodanie opcji wyboru, jaki typ paragonu (lub faktura na żądanie klienta) ma być generowany z danego statusu.
Dodaj komentarz
0
Mapowanie statusów w przypadku braku stanu
W przeglądzie
Wtyczka: Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT W pytaniu nr. 10: " Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, w momencie braku stanu towaru w Subiekt GT?:" dodać opcje taką samą jak w pytaniu nr. 8. Chodzi dokładnie o możliwość konfiguracji tabeli, w której byłaby możliwość wpisania różnych statusów, by były one rozdzielane na różne ścieżki.
Dodaj komentarz
0
ID aukcji w "opisie pozycji" w Subiekt GT z BaseLinker
W przeglądzie
Wtyczka: Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT Wtyczka miałaby za zadanie uzupełniać pole "opis pozycji" o ID aukcji z którego produkt pochodzi. W przypadku kilku produktów, każda pozycja powinna być uzupełniona o inne ID aukcji (z której pochodzi).
Dodaj komentarz
Create your own newsfeed